Найдите Аэропорты по городам в Узбекистан (UZ)
Город Кол-во Аэропортов
Alhi 1
Aradzhi 1
Beleuli 1
Char-Khana 1
Charkhin 1
Chodshar 1
Dimitrovskoye 1
Dzhangabirlyk 1
Galyabita 1
Gilyambor 1
Imeni ул.Кирова 1
Irdzharskaya 2
Isat 1
Kahvast 1
Karakoy 3
Kasan 1
Kattaming 1
Kazakly Baudark 1
Khatcha 1
Khatyrchi 1
Kishiseit 2
Kukaral 1
Kumushkent 1
Kuvacha 1
Malekskaya 1
Mevali 1
Muglan 1
Naukent 1
Nishan 1
Nushkent 1
Obetovanni 1
Parchayuz 1
Payark 1
Put'k Sotsialismu 1
Saryksu 1
Saybui 1
Shabskiy 1
Shakhristabz 2
Shamenay 1
Shorkishlak 1
Soldatskiy 1
Srentenka 1
Surkhany 1
Syrdaya 1
Talimardzhan 1
Tardzhilga 1
Ualik 1
Udurgi 1
Uzunkuduk 1
Yakkatu 1